Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Държавата и бизнесът си подават ръка за опазване на историческото наследство на Несебър

Държавата и бизнесът са решени да предприемат редица мерки с цел запазване уникалността на архитектурно-историческия паметник старинен Несебър. Това се налага поради досегашната безотговорност на институциите и липсата на достатъчен контрол, довели до нанасянето на щети върху облика на Стария град. Днес вече е назрял моментът, в който всичко това да бъде преодоляно, като се приеме Единен план за управление на Стария Несебър. Той ще бъде задължителен за всички, с ясни и точни параметри, които да гарантират опазването на паметниците на културата. Планът за управление ще въведе регламент и баланс между интересите на жителите на Несебър и общо-националните интереси - България да има град-паметник в патримонуима на ЮНЕСКО. Целта на плана за управление е да се избегнат противоречията, а местните жители да осъзнаят, че именно културно-историческото богатство на града е гаранция за неговия стопански просперитет, основно обвързан с туризма.

 

Днешната среща на институциите е първа по рода си и се прави с цел да бъде постигнат консенсус между всички заинтересовани страни – държава, община, граждани.

 

Типичен пример за това как могат да бъдат избегнати конфликтите и да бъде постигнат синхрон между изискванията на закона и частните интереси в Несебър е хотел "Несебър Роял палас", разположен сърцето на Стария град. Това е най-луксозният хотел в архитектурно-историческия паметник старинен Несебър, който единствен е пригоден, както за почивка, така и за масови мероприятия: конференции, семинари и др. Хотелът се намира в непосредствена близост до уникални архитектурни паметници – средновековната църква "Свети Йоан" и античните римските терми. Построен на мястото на старата социалистическа баня от 1964 година, хотелът хармонизира с цялостната визия на Стария град и несъмнено е много по-подходящ за околния пейзаж, отколкото бившата градска баня с 30- метровия си комин за изгорели газове.

 

От няколко години насам хотелът стана обект на атака и упреци, че неговото изграждане е в нарушение на изискванията на НПК- сегашна НИНК. Основните претенции бяха за разполагането на климатици на външната площадка на хотела, които са в близост до съседния архитектурен паметник църквата Свети Йоан. В края на 2006 г. „Несебър роял палас” сменя собствениците си, а новите собственици решават да се съобразят изцяло с констатациите и претенциите на Министерството на културата, въпреки че съоръженията са на частен терен. Решението е климатиците да се преместят в задната част на площадката, като за целта е премахнат летният бар на хотела. Към днешна дата климатиците са маскирани и декорирани с подходящи пана в унисон на околната архитектурна среда. Подобна инициатива е повече от похвална, тъй като вместо да се водят безконечни административни дела с държавата, предприемачите проявяват разбиране относно колективния интерес и въпреки, че не са в нарушение на закона според тях, изпълняват изцяло зададените им правила. Подобно действие предстои да бъде извършено в края на сезона от същата фирма Мелсабрия ЕООД по отношение на коригиране височината на сградата. Независимо, че хотелът има всички законови документи, включително и акт 16 за своята експлоатация, според представители на Министерството на културата, неговият хребет трябва да е по-нисък от съседната църква. Тъй като в момента според замерванията хотелската сграда е с 40 см по-висока, височината ще бъде доброволно намалена за сметка на частния инвеститор. Ако подобен модел за сътрудничество и съдействие между държава и частен бизнес в България се утвърди, това ще бъде изключително благоприятно за разрешаване на множество конфликти и проблеми в цялата страна по отношение културно-историческите ни паметници, архитектурни и природни обекти. Представителите на държавните институции на срещата в Несебър се надяват този пример да бъде последван от всички и българските граждани и бизнесмени да осъзнаят, че общия интерес може да бъде защитен най-добре именно чрез сътрудничество.

 

По време на срещата зам. министърът на културата Тодор Чобанов, директорът на НИНКХ арх. Йорданка Кандулкова и прокурорът от ВКС Николай Соларов, който се занимава с преписките, касаещи незаконното строителство върху архитектурни паметници, изказаха специални благодарности на новите собственици на „Несебър роял палас” за проявеното съзнание и висока гражданска позиция, съдействайки на държавните институции, като премахнат доброволно констатираните нарушения.

 

07.04.2011

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail