Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Такса „сградна инсталация” не се опрощава на неползващ отопление абонат

.

Законът за защита на потребителите е неприложим в дадения случай

Близо 20 заявления за освобождаване от такса „сградна инсталация” са подадени в „Топлофикация Бургас”. Собствениците на жилища с изключени и отделени от системата радиатори се позовават на Закона за защита на потребителите, хармонизиращ Директива 2011/83/ЕС за крайното потребление на енергия, съгласно който една услуга би трябвало да се заплати, ако е поискана.
„Топлофикация Бургас” в съответствие с действащия Закон за енергетиката не може да освободи тези домакинства от задължението им да плащат „сградна инсталация”. Действията на дружеството са съобразени със закона и с информацията на Министерството на икономиката и енергетиката, публикувана на 31.10.2014 г. в неговия сайт http://www.mi.government.bg/bg/news/informaciya-vav-vrazka-s-taksa-sgradna-instalaciya-1896.html и в сайта на „Топлофикация Бургас” http://www.toplo-bs.com/. В нея се казва:
„Тълкуването, че потребителите, „които не желаят да ползват услугите на топлофикациите у нас, а са принудени да плащат за сградна инсталация, най-сетне може да бъде юридически разрешен“, е подвеждащо.
Услугата топлоснабдяване е поискана след решение на общо събрание на етажната собственост. Необходимият кворум за ползване на услугата е 2/3 от собствеността на сградата. Смисълът на Закона за етажната собственост е мнението на мнозинството да задължава малцинството да ползва поискана услуга. Текстът от Закона за защита на потребителите, характеризиращ Директивата не може да се прилага в този случай.
Ако нежелаещите да ползват услугата „топлоснабдяване“ постигнат съгласие с 2/3 от собствеността, топлофикационното дружество е длъжно да прекрати топлоподаването на целия жилищен вход/сграда и само и единствено тогава няма плащане „сградна инсталация“.
В Европейския съюз няма държава, която да опрощава такса сградна инсталация на неползващ отопление абонат.“

 4.11.2014 г.

..

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail