Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Една от най-големите американски банки – Ваховия Банк /Wachovia Bank/, призна Топлофикация Бургас за свой надежден и желан партньор. Шефове и експерти на банката оцениха инвестициите в бургаското дружество като изключително успешни.

         Вчера на посещение в „Топлофикация – Бургас” пристигна Женевиев Пише, вицепрезидент на отдел „Международни кредити” на Ваховия Банк - американската банка-кредитор, отпуснала средствата за изграждане на новата Система за Когенерация на централата. Инвестицията е на стойност 15 милиона лева. Системата за когенерация в бургаското дружество е най-голямото съоръжение за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия от този тип в България.    

         Ваховия Банк е една от водещите в Съединените Американски Щати банки. Тя е  една от първите банки по дялово участие, разпространение и брой на своите филиали, по посредничество при продажби на дребно и управление на капитала, както и  по големина на притежавани авоари.     

         На срещата в „Топлофикация – Бургас”, кредиторите бяха запознати с всички подробности относно функционирането и предимствата на новата инсталация. „Основен приоритет за нас винаги е да подкрепяме клиентите на нашите банки, както и кореспондентите, с които работим. Изключително съм доволна от начина, по който е реализирана инвестицията. Впечатлена съм от това колко добре и екологично работи новата система за когенерация.” сподели в края на срещата г-жа Пише, отговаряща за отпускане на големите инвестиционни кредити в Европа.                

Системата за когенерация беше внедрена преди няколко месеца в бургаската централа и е с безспорни предимства в опазването на околната среда. При използване на когенерацията, ефективността на електростанцията се повишава до 80 - 90 %. Инсталацията работи с 6 броя газобутални двигатели, снабдени със специални катализатори за редуциране на вредните емисии.

         Инсталацията за когенерация е решение от Протокола от Киото. Според него всяка държава е длъжна да намали вредните си емисии, поради увеличаващия се парников ефект в атмосферата. Основният положителен ефект на новото съоръжение е, че ще понижи значително вредните емисии в атмосферата, които обикновено се отделят за производство на топлинна и електрическа енергия. Неоспоримият екологичен ефект, който има системата, е с републиканско значение.  

         Благодарение на работата на новата инсталация за когенерация „Топлофикация – Бургас” успя да запази и да поддържа ниски цените на топлинната енергията.      

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail