Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Слънчев бряг дава незаконните обекти на прокуратурата

Проблемът с незаконните обекти в Слънчев бряг надхвърля регионалното измерение, превръща се в национален и дори международен въпрос. Обезпокоено от бездействието на ангажираните институции, ръководството на „Слънчев бряг” АД настоява за спешна намеса на Главния прокурор за изход от протаканата с години ситуация.

Голяма част от незаконните обекти са изградени на терени, собственост на дружеството, което представлява самоуправството и се определя като престъпление от Наказателния кодекс. Слънчев бряг е под мониторинга на много западни дипломати, а незаконно извършващите се на територията му действия уронват международния имидж на страната ни, засягат интересите и сигурността на стотици хиляди гости на курорта, повечето от които са чуждестранни граждани.

Акционерното дружество нееднократно е сезирало оправомощените по ЗУТ държавни органи - ДНСК, РДНСК-ЮИР, РОНСК-Бургас и Община Несебър за незаконно поставените обекти, незаконното строителство и незаконните пристройки и надстройки на сградите, разположени на територията на кк.Слънчев бряг-изток. До момента по отстраняването им не са предприети действия. Стига се само до констатиране на обектите, но без задвижване и финализиране на процедурата по премахване. „В случай, че прецените, че с бездействието си компетентните органи са извършили престъпление по НК, моля Ви да образувате наказателно производство”, пише изпълнителният директор на „Слънчев бряг” АД Златко Димитров в сигнала си до главния прокурор Сотир Цацаров Към него са приложени  23 жалби и сигнали, изпращани до отговорните институции в периода от 2010 до 2013 г.

Най-много незаконни постройки има по крайбрежната алея на комплекса в концесионните територии на плажовете, коментира Златко Димитров. Акционерното дружество не получава никаква информация относно схемата за поставяне на обекти на концесионерите на трите плажа - Слънчев бряг-Север, Слънчев бряг-Централен и Слънчев бряг – Юг. Не е ясно и къде започва и свършва концесионната територия – точни граници не са маркирани. Дружеството вече е заявило пред МРРБ готовността си да окаже финансова помощ при решаването на този проблем.

Туристическият сезон започна, а амбицията на ръководството на „Слънчев бряг” АД да се справи с проблема „незаконно строителство” остава нереализирана. На дружеството не е дадена институционална възможност да санкционира и премахва незаконните обекти. То може единствено да ги констатира, да подава сигнали до оторизираните държавни органи и според възможностите, си да оказва съдействие в борбата с нарушителите. Ръководството на „Слънчев бряг” АД е приело за своя кауза да изгради нов имидж на курорта, да повиши качеството на услугите и да привлече туристи от по-висока класа. Затова ще продължава да води непримирима борба с незаконното строителство, което създава предпоставки за развитие на „сенчестия бизнес” и уронва престижа на страната ни като правова, спазваща законите държава. 

 

16.05.2013 г.

 

 

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail