Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

ТЕЦ Сливен остава ощетен за цената на електроенергията

ДКЕВР дискриминира родното производство в енергетиката


На специална среща с изпълнителните директори на ТЕЦ-овете  за утвърждаване на цени в сектор “Електроенергетика”, председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) Ангел Семерджиев призна, че действително най-ниски са изкупните цените на тока на ТЕЦ Сливен. Държавната комисията ще вземе това предвид и може би ще преразгледа проекторешението си, обясни Семерджиев.  ТЕЦ Сливен вече внесе писменото си възражение. Остри въпроси бяха зададени както от изп. директор на Топлофикация Сливен инж. Ангел Ангелов, така и от присъстващи журналисти. Част от тях бяха: “Защо изкупните им цени на тока на ТЕЦ Сливен, например, който работи само с български въглища от мина „Черно море” е толкова ниска и това няма ли да подбие родното производство, което трябва да се стимулира? Защо за разлика от други предприятия,  емисиите на ТЕЦ Сливен за три последователни години- 2009, 2010 и 2011 не са признати?”.

Сливенската топлофикация е една от малкото в страната, която ползва изключително българска суровина. Предприятието се снабдява от мина “Черно море” край Бургас. Мината съществува благодарение на родните потребители на свой ред, а в нея работят близо 1000 души. Доказано е, че българските въглища са по-евтини от вносните, а освен това този цикъл изпълнява европейските изисквания за енергийна диверсификация. Използването на български енергоизточници, прави предприятията независими от капризите на международната цена на природния газ и руските доставки.

С ценовата си политика обаче държавният регулатор дискриминира родното производство, за сметка на вносителите на природен газ. Занижените изкупни цени за електричеството произведено от ТЕЦ Сливен накърнява сериозно неговите финансови възможности да покрива производствените си разходи и да се разплаща с българския доставчик. Това на свой ред изправя и мина “Черно море” пред сериозна криза и евентуален фалит.

Всеки, който е запознат с разбивките в доклада на ДКЕВР, не може да не остане учуден, че една от причините за ниската изкупна цена на тока на ТЕЦ Сливен е защото напоследък дружеството има отлични резултати. Благодарение на социално насочената си политика, то си върна огромен брой отказали се от парното абонати и почти върна производствения си ресурс от времето на своето създаване. Така Топлофикация Сливен е единствената в страната, която работи с пълния си капацитет, а броя на желаещите да ползват нейните услуги битови абонати расте. В същото време силно е намаляла цифрата на стопанските клиенти, поради закриването на редица предприятия и военни поделения в региона. Това също не е отчетено в доклада на ДКЕВР. В същото време комисията залага нереалистични увеличения на продажбите на топлоенергия за стопански нужди на несъществуващи клиенти, без да познава трудностите в този сектор от продажбите на ТЕЦ - Сливен.

Буди недоумение, че изкупните цени на “газовите” тецове са по-високи, от тези на Сливен. Отделно от тази аномалия е зададено и доста по-ниско от необходимото количество електроенергия за собствени нужди, въпреки, че Топлофикация Сливен пусна в експлоатация нова сероочистваща инсталация с която изпълнява евро екологичните изисквания, а това изисква по-голяма консумация на електричество от досегашната.

Сериозен проблем е и липсата на квоти за вредни емисии, които държавата би трябвало да осигури за родните предприятия. Поради недоговарянето на необходимото количество квоти и небалансираното им разпределяне, ТЕЦ Сливен е длъжна да закупува количествата на емисиите на отработени газове на международни цени. Заплатените суми за покупката на квоти за годините 2009, 2010 и 2011 възлиза на над 12 милиона лева. Тези средства до настоящия момент не са намерили никакво място в признатите необходими приходи, за тяхното възстановяване. За 2012 г. дружеството също ще трябва да осигури количества в размер на над 224 000 квоти, които също ще заплаща. Предоставените количества безплатни квоти са в порядъка на 30 000 квоти за година, които по независещи от дружеството причини са определени при работа изцяло на природен газ.

 Ако Държавна комисия не прояви разбиране и фиксираните в доклада й изкупни цени на тока не се коригират, няма да е далеч времето, когато две български, успешно работещи предприятия ще бъдат закрити – мина Черно море и ТЕЦ Сливен, който е основният клиент на мината. В условията на криза това означава над 1100 души без работа и лишаването на един от големите български градове от най-достъпното и желано от жителите му отопление. Освен това спирането на ТЕЦ-а ще ощети силно националната енергийна система, особено в региона на югоизточна България и ще задълбочи енергийната зависимост на страната от руски суровинни източници.


04.06.2012
Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail