Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Предприятието е единствената печеливша мина в България

 

 

 

            По случай своя стогодишен юбилей „Мина Черно море – Бургас” внедрява нов модерен добивен комплекс, който ще подобри и значително ще повиши производството. Нововъведението е 100% механизиранo, обезопасява и улеснява работата на миньорите според европейските и световни стандарти. Старите и „тромави” техники за добив на въглища са напълно премахнати. В следствие модернизацията вече не се използват дървени рамки за превоз на въглищата. Инвестицията е на стойност 10 млн. лева.

„Мина Черно море - Бургас” ЕАД е единствената мина в Южна България и произвежда богат асортимент от кафяви въглища. Годишно дружеството произвежда 280 – 300 хил.тона, които не се изнасят и остават изцяло за потребление на територията на страната. От тях 80% са за ТЕЦ, 10 % за индустриални предприятия, а останалите 10 % са за стоков фонд. Мината произвежда 40 % от въглищата у нас по подземен начин. През 2007г. са произведени 290 хил. тона въглища, което е с 10 хил. тона повече от 2006г. Приходите от продажби са 21 млн. лв. в рамките на миналата година. Реализирана е печалба в размер на  200 хил. лв. 

„Мина Черно море – Бургас” води изключително социално отговорна политика и e изградила система за мониторинг и контрол върху производствената си дейност. Целта е да се избегне каквото и да е въздействие с отрицателни последици върху екологията и околната ни среда. Дружеството работи по специално утвърдена и съгласувана с компетентните държавни институции Програма за привеждане дейността на мината в съответствие с нормативната уредба по околна среда и изискванията на ЕС. 

Компанията членува в Българската минно-геоложка камара и през последните години е неколкократно награждавана за постигнати високи резултати в отрасъл “Въгледобив”.

Още през далечната 1907г. мината получава концесия с название „Черно море” и е собственост на командитно дружество „МИНОВ – ДОЛАПЧИЕВ”. От 1908г. до 1911г. се провеждат първите примитивни добивни работи, прекратени поради започналата Балканска война и възстановени едва след Първата световна война 1918г. През 1999г. Мина Черно море беше вкарана в списъка за ликвидация. Днес не само, че не е ликвидирана, но и е единствената печеливша подземна мина за въглища в България.

Големите успехи и едновековните традиции в дейността на Мина Черно море са един уникален пример за печелившо българско предприятие, преживяло историческите превратности и доказващо, че в България може да съществува икономически просперитет основан върху класическите български качества на трудолюбие и интелигентност.

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail