Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

ДПП „Странджа” отчете напредъка си по проект, финансиран от ЕС

Екипът на Парка отпразнува и своята 20-годишнина

Дейността на дирекцията на Природен парк „Странджа” през 2015 година ще премине под знака на 20-годишнината от неговото създаване

Пред журналисти и гости в навечерието на рождения ден на Парка – 24 януари директорът му инж. Владимир Димитров направи ретроспективен поглед на етапите от неговото развитие и очерта основните перспективи за бъдещето му. Той проследи историята на тази уникална не само за България територия, като подчерта нейното значение и направленията, в които са насочени усилията на екипа на дирекцията за популяризиране на Парка и възстановяване и опазване на биоразнообразието в него.

Изграждането на туристическа инфраструктура, създаване на информационно-посетителски центрове, възстановяване и съхраняване на културните традиции и развитието на природосъобразен туризъм в Парка са само част от извършеното до момента. Възродените местни традиции и особено единственият по рода си нестинарски обред, привличат все повече интерес към Странджа. За популяризирането на Парка  са допринесли издадените през 1998-1999 година туристически справочник  „Къде да отседнем в Природен парк „Странджа”  и подробна туристическа карта, както и първия туристически пътеводител за Странджа на български и английски език /2007/. Голяма роля за разгръщане потенциала на ПП „Странджа” играе патентоването на сертификационна марка „Странджа” за туристически продукти и услуги.

Дирекцията на Парка има повече от 25 изпълнени проекта. В основата на големите положителни промени в дейността на парковата дирекция е изпълнението на дейностите по проект „Устойчиво управление и устройство на ПП „Странджа”, който продължава и сега. Неговият напредък презентира ръководителят на проекта Светла Младенова.

Проектът се реализира в четири направления: поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи; посетителска инфраструктура и капитално строителство; интерпретация и образователни програми и планиране на управлението. Той обхваща 50 дейности на стойност 5 876 278 лв. В рамките на проекта са поставени са изолации на електропреносната мрежа в конфликтни точки, за да се опазят опазване на прелетните птици, поставени са платформи за почивка  и места за яйцеснасяне за водни костенурки на устието на р. Велека, възстановени са находищата на кримски май и синя хвойна, изградени са два веломаршрута с обща дължина 110 км, създадена е специализирана образователна програма „Природата на Странджа”,  разработен е наръчник за устойчиво ползване на земеделски земи, свързани с опазването на влечуги, птици, дребни бозайници. Това е само част от вече свършената работа. Предстои изграждане на цялостна система за електронно представяне на парка, ремонт и възстановяване на паркова мебел, реновиране на информационно-посетителските центрове Бургас, Ахтопол,  Малко търново и Граматиково. Вече са възстановени и обезопасени 18 туристически маршрута с дължина 150 км, а в процес на изграждане са 5 интерпретативни, 5 туристически и един опознавателен. За пет маршрута са изработени аудиопътеводители. До момента са монтирани и пет обществено-информационни портала за Парка.

Директорът на Регионален Екологичен Център за Централна и Източна Европа – клон България Венцислав Василев разказа подробно за съдържанието на образователната програма „Природата на Странджа”, която се явява  част от екологичното образование и съдържа  материали както за учителите, така и за учениците. „За да опазваме природата окло нас, първо трябва да я познаваме. Това не е просто един материал по биология. Програмата  отразява съвременните подходи за образование за устойчиво развитие, тоест, съвместното разглеждане на екологични, социални и икономически аспекти, адаптирани и представени по увлекателен начин”, подчерта Василев.

Програмата  е апробирана в 16 класа в 3 училища в координация с Регионалния инспекторат по образование – Бургас.

Дирекцията на Парка започва масова информационна кампания за дейността си и възможностите, които предлага територията на Странджа за отдих, развлечения, спорт и научна дейност.  За да се подпомогне развитието на организирания туризъм в района, на 27 февруари  в град Малко Търново ще бъде учредено туристическо дружество. През юни дирекцията на Парка съвместно с БАЕСТ ще организира  Международна научна конференция, посветена на възможностите за развитие на екологичен туризъм в Странджа и добрите практики от територията през последните 20 години.

Кулминацията на годишнината ще бъде по време на  традиционния Фестивал на зелениката, който тази година ще бъде в местност с богата панорама край с. Визица. За пръв път в програмата на събитието, което ще бъде на 9 и 10 май,  са включени планински маратон и колоездене сред зеленика и пейзажи от Странджа и морето.

Гости на тържествената пресконференция бяха представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите, Регионалния инспекторат по образованието,  Регионалната дирекция по горите, Природозащитния музей – Бургас, Опитна станция по дъбовите гори, БФ „Биоразнообразие”, туристически и неправителствени организации.  Както се полага на празник те споделиха  и голямата юбилейна торта. Инж. Владимир Димитров и екипът на ДПП „Странджа” си пожелаха към това, с което природата ни е благословила да се добави и познанието и желанието на хората  – за да пазят Странджа и да й се радват поколение след поколение.

27.01.2015 г. 

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail