Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Топлофикация Бургас търси алтернатива на природния газ

За първи път в страната топлофикационно дружество ще изгражда инсталация за изгаряне на биомаса с 40 МW

Бургаската топлофикация е на път да осъществи уникален за България проект по внедряване на инсталация за изгаряне на биомаса. С новото съоръжение частично ще бъде заменена досегашната горивна база природен газ на един от водогрейните котли, като основен първичен енергоресурс ще бъде използван дървесен чипс. Производството ще бъде по-екологично, тъй като биомасата е възобновяем източник на енергия и изгарянето на подобен вид горива е с нулев емисионен фактор, т.е. счита се, че в процеса на горене не се отделя въглероден двуокис.

Съоръжението ще замени един водогреен котел, работещ на природен газ през отоплителния период, когато високо ефективната инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия, работеща целогодишно на природен газ, не е достатъчна за отоплението на града. За сметка на биомасата ще бъде намалено с около 15 % консумираното количество природен газ при съвместната работа с инсталацията за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. При метеорологични условия, сходни с тези от последните няколко години и проблеми с доставките на други горива инсталацията ще може да покрие изцяло топлинния товар на града без да се използва друго гориво.

Отпадъкът от горивния процес е богата на много минерали дървесна пепел, която, както това се прави в по развитите страни, би могла успешно да се използва като тор в земеделието.

Новата инсталация ще даде на бургаската компания и по-голяма икономическа независимост. Дружеството ще може на практика да използва три вида горива: природен газ, котелно гориво и биомаса и няма да бъде зависимо от доставките на природен газ, за да затопля гражданите на Бургас. Затруднените доставки на газ по време на газовата криза в началото на 2009 година показаха колко фатална е зависимостта на България към други страни.

Инсталацията за изгаряне на биомаса е съвместен проект с турската фирма ”Мимсан” от гр. Алатия. Инвестицията ще бъде на стойност около 3 милиона евро. Ако проектът се реализира Топлофикация Бургас ще е единствената топлофикация в страната, която ще разполага с подобна инсталация с мощност от 40 мегавата. Очакванията на ръководството на компанията са в началото на 2010 година новото съоръжение да започне работа.


03.08.2009

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail