Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

„БМФ Порт Бургас” ще увеличи значително капацитета и възможностите си

Европейски проект за разширение и развитие на пристанищните терминали в Бургас  предвижда пълна интеграция между морски и жп транспорт, както и значително увеличаване възможностите на българския порт. „БМФ Порт Бургас” – концесионерът на пристанищни терминали „Бургас Изток – 2” и „Бургас Запад” успешно  приключи дейностите по европейски проект „От Изток към Запад. Достъп до Коридор ОИС/Транспортен коридор „Ориент/ Източно-средиземноморски“/ през централното пристанище на Бургас. Проучвания за доизграждане на пристанищната инфраструктура и железопътните връзки.” В рамките на проекта бяха изпълнени предпроектни проучвания и беше изготвен идеен и технически проект за доизграждане на пристанищната инфраструктура и железопътните връзки. Проектът е с индикативна стойност EUR 2 670 000, като 85 % от тази сума или EUR 2 269 500 са отпуснати по „Механизъм за свързване на Европа“ (МСЕ), сектор „Транспорт” като безвъзмездна финансова помощ.

Изграждането на нова модерна пристанищна инфраструктура отговаря на плановете на “БМФ Порт Бургас“ ЕАД да увеличи товаропотока, да доближи услугата в бургаския порт до тази в най-значимите пристанища в Европа и да го впише в основната транспортна мрежа на Европейския съюз. Целите на проекта са да бъде подобрена достъпността до източно европейските пазари, както и взаимовръзката между морски и ж.п. транспорт

На 27 септември т.г. на официална церемония “БМФ Порт Бургас“ ЕАД, съвместно с другия бенефициент – Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“, представи резултатите от проекта. На събитието присъстваха изпълнителният директор на  „БМФ Порт Бургас” Борис Балев, Индре Венскунита – наблюдаващ проекти към   Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA). Гости на церемонията бяха к.д.п. Живко Петров и други представители на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, както и представители на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.

Реализираните от „БМФ Порт Бургас“ ЕАД дейности по проекта могат да бъдат разделени на две части. В частта, която определя бъдещото развитие на Терминал „Бургас Изток – 2”, са извършени предпроектни проучвания и са изготвени идеен и технически проект   за доизграждане на кейовата стена на 33 корабно място и удължаване на съществуващото коловозно развитие (изграждане на ж.п. връзка) на пристанищния терминал  във връзка с обособяването на площадка за обработка и съхранение на генерални товари и контейнери. Целта е пристанището да има възможност да обработва кораби  с дължина до 230 м и ширина до 40 м, до 120 000 тона дедуейт и газене до 14.6 м. Към момента в българските пристанища липсват условия за обработка на кораби от такъв мащаб, което предизвиква пренасочване на трафика към други страни.

Втората част на проекта се отнася към развитието на пристанищен терминал „Бургас Запад”. Извършени са предпроектни проучвания, изготвени са идеен и технически проект за доизграждане на кейовата стена. Предвидено е създаването на четири нови корабни места с обща дължина 810 м и максимално допустимо газене 15.5 м. Това ще позволи на пристанищния оператор да отговори на най-съвременните  технологии и стандарти за обработка и превоз на товари.   

От своя страна Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура“  изготви  технически проект за рехабилитация на част от коловозното развитие, свързващо пристанищния терминал  „Бургас Изток – 2“ с ж.п. гара „Владимир Павлов“. По този начин маневрирането на композиции с товари от и към пристанището ще бъде значително улеснено.

Чрез реализацията на проекта и бъдещите си инвестиционни намерения „БМФ Порт Бургас“ ЕАД и Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ напълно отговориха на заложената стратегията на ЕС за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа и за попълването на липсващите трансгранични връзки. Бургас е част от основната транспортна мрежа TEN-T на Европейския съюз. Проектът допринася за развитие на инфраструктурата за директен наземен достъп до пристанището, като по този начин ще се постигне улесняване при превоза на товари между пристанището и вътрешността на страната, както и интегриране между морския и железопътния транспорт.

За  изграждането на предвидената в този проект инфраструктура ще са необходими над 130 млн. евро. За осигуряване на по-голямата част от средствата ще се търси европейско финансиране.

Реализацията на проекта ще превърне пристанището и Бургас в една от стратегическите транспортни и инфраструктурни точки  между Европа и Азия.

септември 27, 2019

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail