Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Енергията на бъдещето идва от ТЕЦ

Бъдещето на планетата е в екологичните производства. Конвенционалните енергийни ресурси са предсказуемо изчерпаеми в обозримо бъдеще. На фона на нарастващите нужди от енергия, шокиращо изглеждат данните, че над една трета от електро енергията произвеждана в Европейския съюз, се губи и никога не достига до потребителите. Последните анализи сочат, че произвежданата от топлофикациите енергия се определя като най-рентабилна в бъдещето, заради минималното отделяне на вредни газове.

Топлофикационните системи притежават изключителното свойство да използват излишната топлина, която се отделя при генерирането на електроенергия. По този начин те се превръщат в едно от основните средства за борба с вредните емисии.

Така наречената когенерационна система (комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия) успява да използва цели 90% от подаваното гориво, докато електроцентралите преобразуват едва 40%. По този начин, значително се намаляват газовете, които се отделят и които от своя страна драстично замърсяват атмосферата и околната среда. Промените в климата и влошаването на здравословното състояние на населението са само част от тежките последици. Не на последно място топлофикациите могат да работят с всякакви енергийни източници, включително възобновяеми, както и да използват природно охлаждане- като морската вода.

„Топлофикация- Бургас” е едно от топлофикационните дружества в България, което изгради инсталация за зелено когенеративно производство. Внедряването на системата бе следствие от договорни отношения между бургаския ТЕЦ и Датската агенция за опазване на околната среда, която съфинансира иновацията с 15 млн. лв. От своя страна ТЕЦ-Бургас се задължи за определен срок да прехвърля редуцираните си емисии от своята сметка към сметката на датската агенция. Ефективността на когенерационното производство в Бургас е очевидна. В морския град традиционно парното е най-евтиното отопление, а дружеството регистрира всяка година значително понижаване на разходите за гориво.

Анализите, разпространени от Европейския съюз, сочат, че благодарение на топлофикационните централи, в Европа емисиите на CO2 намаляват с 113 милиона тона годишно. Именно това е причината и за приетата от общността директива за възобновяеми енергийни източници, в чиято основна част е централизираното отопление. Подтикнати от тази директива, редица страни-членки са се ангажирали да започнат целенасочено изграждане на районни топлофикационни системи, които да позволят използването на отпадната енергия чрез комбинирано производство. Тази стратегия на ЕС се оказва трайна и с предсказуемо добри резултати в бъдеще време. България, като страна-член на съюза не би могла да следва противоречаща на общата директива енергийна доктрина. Според анализите, ако световното потребление на топлинна енергия, произвеждана от ТЕЦ, се увеличи до 15%, то това ще позволи изпълнението на голяма част от необходимото намаляване на емисиите на въглероден диоксид.


26.06.2012

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail