Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

  Проблемите и взаимоотношенията на „Топлофикация Бургас” и гражданите ще бъдат дискутирани на специална среща на 16.05.2007 г. Целта е да се постигне пълна прозрачност, яснота и свободен достъп на гражданите до всяка необходима информация, с оглед изясняване на наболели теми. В срещата посредничи омбудсманът на Бургас г-н Таньо Атанасов.

  Основно внимание ще бъде отделено на най-горещите въпроси между „Топлофикация Бургас” и нейните клиенти. Според експерти голяма част от недоразуменията възникват от законовата уредба, установена в Република България. Масовата неинформираност на гражданите относно съответните закони са основната причина за многобройните проблеми между потребителите и „Топлофикация”.

  Целта на срещата е да бъде отговорено пълно и изчерпателно на основни въпроси като например каква е методиката за изчисление на технологичните загуби в абонатните станции. Специалисти на „Топлофикация Бургас” ще представят и подробно ще разяснят как се калкулират технологичните разходи, което е уредено със закон, изготвен въз основа на експертни проучвания в национален мащаб, по искане на законодателя. Всеки желаещ може да се запознае с техническите отчети на място в база „Изгрев” или в интернет.

  „Топлофикация Бургас” откликва на желанието на потребителите си да проведе мащабна разяснителна кампания за най-спорните проблеми, а именно – плащане при спрени, свалени, затапени радиатори, разпределение на загубите от топлинна енергия, цени на топла вода и т.н. Многократно са излъчвани предавания в местни кабелни телевизии с представители на „Топлофикация-Бургас” ЕАД и на търговците за дялово разпределение, където са коментирани въпроси, свързани със спрени радиатори, сума мощност, сградна инсталация и много други въпроси, като е отговаряно и на въпроси на зрители в ефир. Също така в сайта на дружеството /www.toplo-bs.com/ освен представените законови разпоредби са публикувани отговори на често задавани въпроси. Информация на гражданите се дава и по телефона или на място.

  Предприятие „Топлофикация – Бургас” ЕАД е създадено през 1982 година като поделение на СМЕК „Балканбас” – Сливен с предмет на дейност „Производство на топлинна енергия и топлоснабдяване”, от 1991 година е преобразувано в ООД с едноличен собственик Държавата, а 1996 година в ЕАД с предмет на дейност „Производство и реализация на топлинна енергия, поддръжка и експлоатация на газопроводи ниско налягане и котлоагрегати на гориво природен газ”.

  Топлинната енергия, предлагана от „Топлофикация Бургас” на клиентите с топлоносител гореща вода и наситена пара, е уникален продукт, защото се употребява директно след произвеждането му и клиентите имат възможност в момента на употреба да проверят качеството му.

  В момента Заместник-изпълнителен Директор на „Топлофикация Бургас” ЕАД е инж. Въльо Дучев. Специализирал е в Дания и Финландия. Работил е по множество проекти, последните от които са: „Проект за децентрализирано топлоснабдяване на база природен газ.” /2004 г./ и „Въведена в експлоатация система за децентрализирано топлоснабдяване на гориво природен газ с присъединена мощност 4.5 MW” /2005г./ Заемал е ръководни постове в ”Енергоконсулт” АД, гр. София (дъщерно дружество на ”Овергаз Холдинг”) и „Овергаз” АД.

  С тази среща и други подобни мероприятия „Топлофикация Бургас” цели да се дистанцира от негативния обществен имидж, създаден около скандалите със столичната Топлофикация и да даде ясен знак, че след приватизацията фирмената политика става отворена и прозрачна за всички потребители.

    

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail