Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

„Топлофикация Сливен” предлага нов вид строителна суровина

Авангардната технология опазва околната среда и носи приходи

 

„Топлофикация Сливен” е намерила начин да оползотворява крайните продукти от изгарянето на въглищата, които ползва за гориво в котлите си. Вместо да се депонира, пепелта от изгарянето се превръща в суровина, продава се и носи икономически и екологични ползи.

Своята „зелена” революция „Топлофикация Сливен” започва да осъществява преди 2 години. Внедрява се за пръв път инсталация за сухо отделяне на пепелината от електрофилтри. Едно от екоизискванията към ТЕЦ-а е отпадъкът да бъде депониран в специални депа край предприятието. Вместо да се изхвърля по терени от околната среда, обаче, пепелината на изгорелите въглища се превръща в ценен продукт и суровина за строителната ни индустрия. Събрани и добавени по подходящ начин, летящите пепели се влагат в състава на висококачествените бетони, за да подобрят цял комплекс от неговите показатели, като в същото време понижат цената му. Иновативната технология постига троен ефект – екологичен, защото не допуска еко-замърсявания; икономически – носи приходи в топлоцентралата, които позволяват поддържането на ниски цени за топлоенергията. В същото време има и голяма полза за производителите на бетон, които снижават себестойността на продукта си, но повишават неговите параметри.

Всеки месец над 4 хил. тона летящи пепели, уловени преди комините на ТЕЦ Сливен, се отправят към Девня Цимент и бетоновите възли в Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора, Златна Панега и др. Очаква се количествата пепелина, която сливенската топлофикация предлага на пазара, да нараснат. Сертификат, издаден от „Научно изследователски институт по строителните материали” ЕООД удостоверява, че летящата пепел от ТЕЦ Сливен съответства на всички изисквания за влагане в строителните материали, които са в сила за страните от Европейския съюз. Остатъчният твърд продукт от изгарянето на въглищата в ТЕЦ-а е изключително доброкачествен. Според българските производителите на бетон пепелината от Сливен е с най-високо качество, затова е предпочитана. Цената, на която засега се продава тази важна за цимента добавка, е около 4 лева за тон.

Макар и ново за България, оползотворяването на летящата пепел от изгорелите въглища на топлоцентралите в строителните материали отдавна се използва от водещите световни икономики. От десетилетия в САЩ с използването на този материал е изграден скоростния път „Айзенхауер” /Чикаго/. Преди 20 години за изграждането на Дуфиностровния мост в САЩ също е използван бетон, примесен с пепел. Здравината на съоръжението и днес доказва удачното решение на проектантите и строителите на моста. Пепел има и в кулата „Пикасо” в Мадрид, на пистата на летището Айнховен /Холандия/, дори в тунела под Ламанша. В руския град Омск има завод за производството на тухли от пепел. В Германия до 90% от произвежданата от топлоелектрически централи летяща пепел се влага в производството на бетон, като няма рецепта за марките бетони без влагане на летяща пепел.

Един от пионерите по прилагането на тази технология у нас е „Топлофикация Сливен”. Дружеството е насочило инвестиции към адаптиране на отпадъчния продукт за влагане в основния градивен елемент в строителството.

Летящите пепели са фини сферични частици, съдържащи силикати, алуминати и железни оксиди. Те добавят пластичност на бетоновата смес, подобряват якостните показатели, намаляват водонепроницаемостта, съкращават сроковете на строителство, осигурява киселиноустойчивост.

Влиянието на летящата пепел върху бетоните зависи от фиността и химическия и състав. Тя може да се влага във всички видове строителни дейности, в които участва циментът, като процентен негов заместител. Степента на заместване на портландцимента от летящи пепели е различна в зависимост от химичния състав на двете съединения и от предназначението на бетоновата смес. При производството на бетонови елементи например специално подготвена пепел може да измести цимента до 70%. При строителните бетони се препоръчва до 25% заместване на цимента.

Бетонът с летящи пепели има различни сфери на приложение, но най-масово се използва при изграждането на бетонни пътни настилки, както и на конструкции, изискващи голяма издържливост на натоварване. В процеса на свързване летящите пепели формират допълнителни циментитни вещества, които допринасят за по-голямо сцепление на твърдите частици, повишена устойчивост на химична агресия и намалено образуване на пукнатини. А това са високо ценени качества, особено в строителството на транспортна инфраструктура. Доказано е, че при 30% летящи пепели в бетона, устойчивостта на пътя към подземни води се увеличава до 16 пъти!

Широкото приложение на пепелината и търсенето й на пазара превръща инсталацията за събиране и влагане на летящи пепели в една от най-удачните инвестиции в българската промишленост през последните години. Чрез разработването и внедряването на авангардни технологии ръководството на ТЕЦ Сливен изпълнява поетите ангажименти – да изправи „на крака” топлофикацията, която само допреди 3-4 години беше в несъстоятелност, да осигурява на клиентите си най-евтиното в страната парно отопление, да следва неизменна социална политика и да опазва чиста околната среда.


 26.11.2012 г


 

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail