Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

“Слънчев бряг” АД не обременява търговци с допълнителни налози

Частна фирма злоупотребява с договор за сметопочистване

 

Слънчев бряг АД не е упълномощавало никого и по никакъв повод да събира допълнителни такси от търговските фирми, опериращи на територията на комплекса. Несъстоятелни са твърденията на „Лего проект” ЕООД, че по силата на договор фирмата има право да събира такси за извозването на сметта от всички търговски обекти по централната и крайбрежната алея на курорта. Подобна клауза в договора не само липсва, тя е и правно несъвместима. На „Лего проект” е вменено единствено правото да събира отпадъците от кошовете за боклук по двете централни алеи, собственост на акционерното дружество. Това фирмата трябва да извършва за своя сметка, като за нея остава възможността да се разпорежда със сметта.

 

Обезпокоено от лошата хигиена в центъра на комплекса и невъзможността на Община Несебър за извършва ежедневно сметопочистване по централните алеи след 20 ч., дружеството е сключило договор  с „Лего проект” ЕООД при ясно регламентирани правила: до 30.09.2014 г.фирмата събира отпадъците единствено от кошовете за боклук в района на централната и крайбрежната алея за своя сметка, осигурява за своя сметка торби за събирането на сметта  и получава правото да ги обработва – събира, извозва, преработва и пр. „Слънчев бряг” АД се задължава да осигури достъп до посочените алеи, включително и до местата с пропускателен режим. На компанията не е възложена дейност за задължително ежедневно сметосъбиране на отпадъците от всички търговски обекти, намиращи се по тези две алеи. Тя няма право да изисква от тях абонамент за сметопочистване.

 

Ръководството на „Слънчев бряг” АД е неприятно изненадано от злоупотребата  на „Лего проект”, което позовавайки се на договора с акционерното дружество е поискало допълнителен налог от търговските обекти. Изпълнителният директор на акционерното дружество Златко Димитров е изпратил предупредително писмо до частната фирма. В него се изразява категорично несъгласие по отношение на действията на фирмата спрямо частните търговци, тъй като те противоречат на договора сключен със “Слънчев бряг” АД.

 

“..Констатираме, че от Ваша страна са изпратени уведомителни писма до значителен брой търговци, експлоатиращи търговски обекти на Централна и Крайбрежна алея, с които, позовавайки се на сключения между „Слънчев бряг“АД и „Лего Проект“ ЕООД договор, изисквате от същите да заплатят на представляваното от Вас дружество такси за сметоизвозването и почистването на отпадъците от съответните търговски обекти. С тези Ваши действия е извършено грубо нарушение на договорните Ви права и задължения.

... Категорично се противопоставяме на такава подвеждаща информация и злоупотребата Ви с наличието на договор със „Слънчев бряг“АД.”, се казва в писмото на Димитров.

 

Договорът с „Лего проект” е ясен и категоричен. Той не дава право на частната фирма да иска допълнителни такси за събиране на отпадъците на търговските обекти по централната и крайбрежната алея на комплекса. „Слънчев бряг” АД окачествяват действията й като злоупотреба и изискват незабавното им преустановяване.

 

В предупредителното писмо дружеството дава на „Лего проект” 3-дневен срок за точно и качествено изпълнение на договорните му задължения и за отстраняване на последиците от неправомерното позоваване на договора със „Слънчев бряг“ АД. В противен случай договорът ще бъде предсрочно прекратен и „Слънчев бряг“АД ще предяви претенции за нанесени имуществени и неимуществени вреди.

 

7.08.2014 г.

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail