Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Мина Черно Море ще добива електроенергия от слънцето

Ръководството на мината развива алтернативни енергоизточници

 

  

Една от малкото оцелели въглищни мини в България – „Черно Море” край Бургас, започна да развива алтернативно енергопроизводство. На територията на предприятието бе построена и пусната в експлоатация „фото-волтаична” или „слънчева” електроцентрала. За момента съоръжението е експериментално и е разположено върху една от промишлените сгради на територията на мината. Специалните панели, които преобразуват слънчевата светлина и топлина в електрическа енергия са последно поколение и са внесени от Япония.  Те са с площ от 80 м2 и вече работят, като произведеното електричество отива директно за част от нуждите за производството. „Ако експериментът ни се окаже успешен, ще можем да произвеждаме поне 300 Kw от слънцето.” оптимист е директорът, инж. Ангел Ангелов. Той е твърдо решил да продължи в посока изграждането на собствена „Слънчева” електроцентрала в бъдеще.

Слънчевият одит е показал, че в Бургаска област на територия от 40 до 50 км от морето има най-голямо слънчево греене в цяла България. Другото подобно място е районът около гр. Петрич. Съществува технологична възможност площта на слънчевите панели да нарастне до 4 дка. Мотивите са, че въглепроизводството е изключително замърсяващо природната среда. Заедно с ТЕЦ „Сливен”, чийто собственик е Мина „Черно Море”, вредното влияние се увеличава. „Ние сме предприятие в сферата на енергетиката, но решихме да се развиваме с поглед в бъдещето и да мислим за екологията, затова ще компенсираме със слънчева енергия, пораженията от производство на енергия от въглищата, която произвеждаме в момента”, заричат се от ръководството.

Документите за новите енергомощности на въгледобивното предпиятие вече са подадени във фирмата дистрибутор на електроенергия за Бургаска област – EVN. За съжаление българското законодателство и практиката в държавата не поощряват подобни инициативи. Мината е подала заявка за електропроизводител още преди 6 месеца, но до момента поради различни бюрократични спънки, все още няма договор за производство и продажба с местния монополист.

Въпреки, че България е поела ангажимент пред ЕС до 2020 г., около 20% от произвежданата енергия в страната да бъде от възобновяеми източници – слънце, вода, вятър, не се отпуска никакво финансиране за инвестиции в тази област. Алтернативното енергопроизводство е изключително изгодно и най-вече съхраняващо атмосферата и природната среда, поради което в Европейския съюз е разработена специална програма за неговото внедряване. У нас обаче не се предвиждат никакви помощи и не се привличат европари в тази насока, докато в съседна Гърция, например, при инвестиции във фото-волтаична електроцентрала държавата отпуска съфинансиране в размер на 70% от общата цена. „Държавата не ни помага, в момента освен да се създават само спънки, друго не се прави, дори ДКЕВР не предпиема стъпки за законово уреждане и улесняване на подобно енергопроизводство”, оплакват се специалистите.

     Себестойността на 1 Kw модули за „слънчева” електронергия излиза 10000 лв. Отделно се инвестира в инсталация и поддръжка. При сегашните цени капиталовложенията в „слънчева енергия” се изплащат за 10 г. Нормално е това да става поне за период от 5 до 7 г, за да има интерес и възвращаемост. Ако се приеме политика за подпомагане на този вид инвестиции, инж. Ангелов е предвидил възможности за осъществяването на мега-проект за построяването на огромна електроцентрала, която да добива енергия от слънцето с капацитет до 10 Mw.

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail