Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Съкращенията в БМФ „Порт Бургас” са заложени от държавния оператор

Предприятието дава представителство на Агенцията по заетоста на своя територия

 

 

Концесионерът на пристанище „Бургас Запад” е принуден да оптимизира състава си и да съкрати 117 души от наличния персонал в терминала. Предпоставките за това са заложени още от държавния оператор на порта. Непосредствено преди договора за концесия голям брой служители от администрацията на държавното предприятие са били нарочно пренасочени към терминала за насипни товари. Пренасочването е било изкуствено, без служителите да имат някакви преки трудови задължения там. 

 

Когато през май 2013 г. БМФ „Порт Бургас” встъпи в концесионните си задължения, дружеството пое изключително раздут щат от 524 работници. Една част от тях са преназначени административни служители, без отношение към производствения процес. Друга част са работници пряко ангажирани в процеса по обработката на товари, които на практика не се засягат от съкращенията.

 

Естеството на работата в терминала изключва наличието на многобройна администрация. Там се извършват товаро – разтоварни дейности, в които са ангажирани работници със специализирана квалификация, различна от тази на административните служители. Организираното прехвърляне на служители от обичайното им работно място към терминала, без трудови задължения по обработка и съхранение на товарите, изглежда абсолютно нерентабилно, дори тенденциозно.

 

Въпреки тежката финансова и икономическа обстановка в страната и негативните последици за града, БМФ „Порт Бургас” направи всичко възможно да сведе до минимум броя на съкратените работници. Освободените от работа ще са в пъти по-малко от възможностите, които дават условията на договора за концесия. В Агенцията по заетостта – Бургас за съкращение са обявени 117 души от наличния персонал на дружеството. Представеният списък на длъжностите доказва, че от работа се освобождават предимно хора, работили досега в администрацията на държавния порт – служители без преки трудови задължения към дейностите в терминала.

 

С цел подпомагане на работниците и техните семейства, ръководството на дружеството предложи на всеки един от предвидените за съкращение служители прекратяване на трудовото правоотношение срещу обезщетение от 4 брутни заплати вместо законоустановеното обезщетение от една заплата при съкращение в щата по реда на чл. 328 от Кодекса на труда.

 

БМФ „Порт Бургас” е концесионер на пристанищен терминал Бургас Изток-2 от 1 януари 2012 г. и на терминал „Бургас Запад” от пролетта на 2013 г. В резултат на провежданата политика по обучение и квалификация на работниците и служителите дружеството отчита увеличение на товарооборота. Привлечени са нови товародатели и значително се повиши качеството на предлаганите пристанищни услуги. Процесите се управляват от единна администрация, в отделните терминали потребността е предимно от специализирана работна ръка по конкретните дейности.

 

За да улесни професионалната преориентация на предвидените за съкращение бивши държавни служители, ръководството на БМФ „Порт Бургас” проведе поредица от срещи и консултации с компетентните институции. На територията на предприятието ще бъде сформирано представителство на Агенцията по заетостта – Бургас, което ще ориентира желаещите да намерят нова работа. Готовност за подпомагане в преквалификацията на всички съкратени работници и служители заяви и Видка Вълчева, зам.- председател на Търговско-индустриалната камара – Бургас.

 

23.09.2013 г.
Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail