Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Приеха бюджета на община Приморско за 2015 година

На редовно заседание на Общински съвет – Приморско бе обсъден бюджетът на общината за 2015 година. С пълно мнозинство и минимални корекции съветниците гласуваха морската община да разполага с 18 150 147 лева.

От собствени приходи се очакват 15 449 788 лева, а от делегирани държавни дейности сумата ще бъде в размер на 2 700 359 лв.

Дейността на ОП „Чистота и озеленяване” ще се вмести в рамките на 2 791 928 лв. Сумата за СОУ „Н.Й. Вапцаров” – Приморско е 637 977 лв., а за училищата в Китен и Ново Паничарево, съответно 92 371 лв. и 180 193 лв.

Сумите за детските градини са разпределени, както следва:

ОДЗ „Русалка” – Приморско – 343 625 лв.

ЦДГ „Пролет” – Китен – 105 812 лв.

ЦДГ „Ясна поляна” – 63 259 лв.

ЦДГ „Ново Паничарево” – 80 510 лв.

ЦДГ „Веселие” – 61 950 лв.

За целеви разходи за помощи на социално слаби и лица с увреждания местния парламент задели 30 000 лв. 122 000 лв. са предвидените суми  за подпомагане  отглеждането на новородени, а средствата за „Здравеопазване” са в размер на 84 000 лв. Общината ще разполага с 80 000 лв. за безплатен обществен транспорт.

Местният парламент одобри и разходите за храна на деца до 3-годишна възраст, ползващи млечна кухня над определената такса от местната Наредба. 120 са местата, които могат да ползват младите майки. Местните жители, ползващи  детска градина и ясла също ще бъдат облекчени, като ще плащат само част от определената такса. Одобрени бяха и разходите за домашен патронаж във всички населени места на общината, който разполага с общо 400 места.

За масова физкултура и организиране на спортни мероприятия са определени средства в размер на 100 000 лв., а за местните спортните клубове и дружества субсидията от местни приходи също е 100 000 лв.

Читалищата ще имат на разположение субсидия от местни приходи в размер на 165 000 лв.

100 000 лв. са гласуваните средства за непредвидени обстоятелства, като стихийни бедствия, аварии, катастрофи и други щети, а 5 000 лв. – за решаване на проблема с бездомните кучета.

За издръжка на временната полиция през летния сезон  сумата е 105 000 лв.

За рекламиране на община Приморско като туристическа дестинация и тази година съветниците определиха 100 000 лв.

16.02.2015 г. 

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail