Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

27 жалби от 30000 абоната имал омбудсмана

 

Топлофикация Бургас не е уведомена от омбудсмана за нито една жалба

 

Компанията иска официална информация от Таньо Атанасов за

„зачестилите”  жалби на граждани

 

 

Една седмица след скандалното изявление на бургаския омбудсман Таньо Атанасов по медиите за „зачестили жалби” на граждани срещу Топлофикация, дружеството не е получило никаква официална информация за въпросните жалби. Г-н Атанасов продължава да облъчва медиите с конкретни случаи на „засегнати граждани”, но неясно защо не е предоставил до момента тази информация на единствената страна, която може да вземе отношение и да разреши проблемите, ако такива „съществуват”.

Според официално изявление на омбудсмана в медийното пространство, ръководството на Топлофикация Бургас научи и точния брой на „многобройните” жалби. Те са, по думите на Атанасов, всичко 27 /двадесет и седем/. Тази цифра, сравнена с общия брой на абонатите на Топлофикация в община Бургас – 30 000 / тридесет хиляди/, представлява 0.08 % / нула цяло нула осем процента/ от домакинствата и е още по-минимален дял от гражданите, ползващи услугите на Топлофикация Бургас.

Оставяме без коментар точните факти и данни, както и броя на жалбите. Недоумяваме как бихме могли да вземем отношение, по която и да е жалба, свързана с нас, докато сигналите на въпросните 27 души стоят в чекмеджето на г-н Таньо Атанасов и се използват единствено за предизвикване на медийни сензации.

В интерес на гражданите на община Бургас, както и на Топлофикация в частност е, ако има каквито и да е било проблеми в нашата компетентност, те да бъдат разрешавани и с помощта на обществения посредник, а не тази институция да служи за  противопоставяне,  което противоречи на нейната същност и от което никой няма полза.

Топлофикация Бургас е доказвала и продължава да доказва своята изключителна загриженост към абонатите си. Най-красноречивият факт за политиката на компанията, насочена към защита и запазване интересите на потребителите, е удържането на най-ниската цена за топлоенергия в цялата страна. Огромните негативи от повишаването цената на природния газ и запазването на най-ниска цена на крайния продукт, се поемат именно от Топлофикация, а не от бургаските граждани.

ТОВА Е ЕДНА МНОГО ВАЖНА СОЦИАЛНА РОЛЯ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ ОТЧИТА ОТ ВСИЧКИ, ЗАЩОТО КАСАЕ СЪДБАТА НА ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ БЪЛГАРСКИ СЕМЕЙСТВА.        

Днес ръководството на Топлофикация Бургас отправи официално питане до омбудсмана Таньо Атанасов за предоставяне жалбите, с които разполага, техния конкретен брой и индивидуалните казуси.

Искрено се надяваме да получим в срок отговор от г-н Атанасов и ако той има добра воля,  да обединим усилията си, за да работим заедно в полза на хората.

 

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail