Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Топлофикация Бургас е готова за зимата

Областният управител иска данни за състоянието на дружеството

                         Парното в Бургас запазва цената си от миналия сезон

Топлофикация Бургас е напълно готова да посрещне новия есено-зимен отоплителен сезон 2010 – 2011 г. Това бе отчетено в Областна управа от зам. изп. директор на предприятието инж. Въльо Дучев, в рамките на среща за зимната подготовка в региона. По искане на областния управител Константин Гребенаров, Топлофикация е изготвила подробна информационна справка за състоянието на мощностите и колектива на прага на отоплителния сезон. Изработен е план за есенно-зимната подготовка, който регламентира ангажиментите и отговорностите на работещите, както и действията на аварийните групи.

Необходимите количества природен газ за отоплението на морския град са осигурени с подписан договор и утвърдените към него спецификации за доставка с „Булгаргаз” ЕАД. Спецификациите са за доставка на общо 44 180 х.nm3 природен газ през 2011 год. Дружеството е обезпечено и с необходимите допълнителни горива. ТЕЦ-ът разполага с 517 т резервно котелно гориво, което отговаря на изискванията на нормативите. Доставките на допълнителни количества алтернативно гориво ще бъдат реализирани при необходимост.

Техническото състояние на мощностите произвеждащи топло и електрическа енергия е отлично. Благодарение на въведената преди няколко години система за когенерация, Топлофикация Бургас се превърна в източник и на електрическа енергия, произведена по комбиниран метод. Произведената електроенергия, след покриване на собствените нужди, се изнася към националната електроразпределителна мрежа и покрива основно потреблението на гр. Бургас, като осигурява една по-голяма сигурност в електроснабдяването. Мощностите и съоръженията са подложени на редовната годишна профилактика и в момента са в пълна готовност, уверяват от ръководството.

Общата дължина на топлопреносната система е над 122 км и състоянието й е удовлетворително, като предвидимите загуби на топлоносител са няколко пъти под нормативните. Топлофикация Бургас разполага с 906 абонатни станции за около 30 000 абоната. Всички абонатни станции са оборудвани с топломери, регулатори за отопление и битово-горещо водоснабдяване. Проведени са мероприятия по повишаване на ефективността при предаването на топлинната енергия, чрез полагане на топлинна изолация или възстановяване на повредената.

Особено важно за гражданите е непроменената цена на топлоенергията за битови потребители. В Бургас парното запазва стойностите си от края на миналия сезон, а именно 67.34 лв/Мвч, което прави този вид услуга най-евтината в страната сред газовите топлоцентрали. Увеличението от миналата година е едва 2.67 лв, въпреки драстично нарастналата цена на суровината /природен газ/ и инфлационния индекс, който е около 12%. Поддържането на подобни ниски за потребителите цени е благодарение на когенеративната система за производство.

Основен проблем остава огромната сума, генерирана от неплатени от гражданите задължения за потребена енергия, която е близо 8.5 млн. лв. Специалистите на дружеството отчитат увеличение на конфликтите между хората, породени от нелоялни съседски взаимоотношеия, кражби на топлоенергия и възпрепятстване на нормалното отчитане на топломерите.

 23.09.2010

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail