Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Парното в Сливен остава най-евтиното в страната

Политиката в името на клиента се оказа успешна

Топлофикация инвестира 3 млн. лева в нови мощности

Парното и топлата вода в Сливен ще се запазят трайно отново едни от най-ниските в страната. Топлофикация открива отоплителния сезон с тенденция да продължи и развие миналогодишната си търговска политика, която се приложи за пръв път в България. Основните нововъведения бяха, че клиентите няма да плащат т.нар. „сградна инсталация”. Най-същественото в иноваторската стратегия на ТЕЦ „Сливен” е, че предприятието въвежда „таван” за пределните горни цени, който се определя на кубически метър отопляем обем. Всичко, потребено над тези стойности, както и „сградната инсталация”, която е най-големият бич за потребителите, се поема от дружеството и остава за сметка на Топлофикация. Това беше вчера официално оповестено на пресконференция от изп. директор инж. Ангел Ангелов.

Благодарение на промоционалната си политика и въведените индивидуални договори със всеки потребител сливенският ТЕЦ само за една година увеличи драстично своите потребители с около 40% и в момента има 7384 абоната. Успоредно с това е отчетено и голямо повишение на плащанията от страна на гражданите от 57% на 76% от всички сметки, което е най-висок процент от всички топлофикации. Особено показателно е, че от домакинствата сключили новите „индивидуални договори” с промоционалните условия, плащанията достигат фантастичните 96 %, което определено е прецедент в родната действителност. За пръв път през последното десетилетие Топлофикация Сливен е излязла на „0” през месец август тази година, като тенденцията е да запази възходящата градация и да се превърне в печелившо предприятие. Амбицията, която си е поставило ръководството е да бъдат възстановени всичките 15000 абоната, какъвто е бил и капацитетът на предприятието в миналото.

От тази есен в Сливен отново се въвежда едно сериозно нововъведение в начините на продажба. Това е т. нар. „гъвкава схема” по отношение на договорите. Тя дава възможност на абонатите да променят във времето условията на плащане и предварително обявените пространства за отопление. Методът дава възможност през различните месеци един апартамент да бъде повече, или по-малко отопляван, според договорените помещения в него, като в същото време се запазват и пределните горни цени на услугата. Това е направено изцяло и само в полза на домакинствата и дава една допълнителна екстра, която е важна за хората и на която те държат, споделиха от ръководството.

За да улесни допълнително хората в Сливен, от Топлофикация обявиха през летните месеци специална промоция за безлихвено плащане на стари и просрочени сметки. Поради огромният наплив на желаещи да се възползват от това, както и кандидати за нови абонати, се разкриват допълнителни каси и приемни пунктове в градските квартали. Срокът за безлихвено плащане е удължен до края на месец септември. Една от старите и изоставени сгради на ТЕЦ-а в кв. Дружба ще бъде основно реконструирана и ще се превърне в модерен Премно-информационен пункт, където хората ще имат възможност да се запознаят с условията на услугата, да платят сметките си, или просто да седнат и с компетентни специалисти да обсъдят свой собствен план на разсрочено плащане, според възможностите си. Подобен модел на работа с клиентите не е познат до момента в страната, но прилагането му в Сливен се оказа особено успешно, призна инж. Ангелов. Той обобщи стратегията на развитие на маркетинга с изречението: „Топлофикация трябва да отиде при клиентите, а не да чакаме клиентите да дойдат при нас”.

Разрушаваното години наред доверие между жителите на града и отоплителното дружество е започнало да се завръща. Едно от най-големите предимства на новите условия е, че дори едно жилище в дадена сграда, или вход да реши да се включи към централно топлоподаване, това може да се извърши. Останалите обитатели, които не желаят парно, не се задължават с нищо и не са длъжни да заплащат такса за общите части. От своя страна желаещите не са зависими от съседите си и не е нужно събирането на 50 1 подписа, за да се присъпи към откриване на абонатна станция, или да се включи домакинство към парно и топла вода.

С пределните си цени от 5 лв през лятото и 6 лв/м3 през зимата за топла вода и 0.80 лв/м3 за парно, този вид отопление остава без никаква конкуренция, включително и такава с твърдо гориво. Битовите абонатни станции са нарастнали с 60 за тази година, а през есенно-зимния сезон има готовност за откриване на нови 20. Сега общият им брой е 230. Проблемите, с които се сблъскват специалистите на Топлофикация са най-често от частен характер и касаят главно взаимотношенията на живеещите в общи сгради. Пример за подобни конфликти е желанието на няколко семейства от един жилищен блок да се включат към топлоподаване, но услугата не може да бъде осъществена, защото съседът от долния етаж е срязал тръбите в своето жилище. Въпреки това, че той нито материално, нито финансово ще бъде ангажиран, ако инсталацията се възстанови, гражданинът е отказал да бъдат отремонтирани тръбите и по такъв начин е възпрепятствал останалите от желаната услуга.. Големи притеснения причинява и състоянието на около 100 абонатни станции на Топлофикация, които са окрадени, разкомплектовани и за тяхното възстановяване са необходими сериозни капиталовложения.

Динамиката на масово преминаване към централно отопление в града под Сините камъни е довело до значително очистване на атмосферния въздух от замърсявания с въглероден окис и серен диоксид, които се отделят при печките с твърдо гориво. Последните замервания на РИОСВ Стара Загора, през студеното полугодие, са отчели сериозно подобрение в това отношение, което се дължи на масовото преминаване на парно в Сливен. Освен чистотата на въздуха, екологичният ефект може да се наблюдава и в намаленото търсене на дърва за огрев, което води до запазването на стотици хектари гора в региона, предназначена за отсичане.

Топлофикация Сливен посреща новия отплителен сезон и с изцяло подменена и реконструирана една от двете горивни инсталации. Близо 3 млн. лв са инвестирани през последните месеци в мащабен ремонт на един от двата котли и изграждане на нови сероочистваща и пепелоочистваща инсталации, според последните изисквания на Европейския съюз и МОСВ. По предписанията на екоминистерството от реконструирания котел нормата за изпускане на серен диоксид SO2 е 2000 мг/м3 отработени газове, а замерванията показват съдържание от 1000 – 1300 мг/м3, което показва изключително добро качество на пречистващите съоръжения. В близките седмици генаралният ремонт ще приключи окончателно, а ТЕЦ „Сливен” ще иска от МОСВ държавна квота за вредните емисии, която още не е определена.

Инж. Ангел Ангелов благодари на медиите и жителите на гр. Сливен, които са демонстрирали висока обществена съвест и са помогнали с общи усилия Топлофикация не само да не бъде затворена, но и да се развива и да се превърне в пример на едно изрядно и полезно на града и страната предприятие, произвеждащо както стратегическа услуга за населението, така и електроенергия за Националната Електрическа Компания.

20.09.2010

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail