Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Цената на парното пада единствено в Бургас

ДКЕВР ще утвърди новите цени на парно за следващите 2 години 

 

Топлофикация Бургас – една от трите печеливши в страната

 

 

 

Цената на парното ще се намали единствено в Бургас, за разлика от драстичното повишение до 35 % за всички останали градове в България. Прогнозните цени ще бъдат представени утре на открито заседание в ДКЕВР и ще влязат в сила от 1-ви юли тази година.

 

Топлофикация Бургас е една от трите печеливши дружества в страната, заедно с Топлофикации Плевен и Русе. Тя има и най-голям относителен дял в сумата на общата текуща печалба на топлофикационните дружества през 2009 г. който е 48%. Така предприятието категорично се нарежда на първо място по печалба.

 

Действащата в момента цена на топлоенергията за Бургас е 67.34 лв. Оповестената в доклада на ДКЕВР цена е 67.02 лв/ Mwh. Или цената от 1- ви юли за Бургас ще бъде с 0.32 лв/ MWH по-малко или 0.86%.

 

Поддържането на толкова ниска цена на топлоенерегия е възможно заради изградената и функционираща с помощта на Датското министерство за енергетиката и екологията и фирмата Данфосс единствената в България микро процесорна система за контрол на топлофикационната мрежа. Системата включва 5 метеостанции, 58 броя датчици за следене температурата на водата, още толкова за следене на налягането и 37 броя разходомери за следене на разхода на топлоносителя в различните места на системата. Благодарение на точните им данни във всеки един момент Топлофикация Бургас може да регулира топлоподаването, да минимизира разходите и да бъде гъвкава в доставката на топлоенергия, отчитайки всички външни фактори на влияние.

Освен това действащата система за когенерация/ инсталация за комбинирано производство на топло и електро енергия/, която работи от няколко години е основната причина бургаското дружество да поддържа едни от най-ниските цени в страната. Благодарение на нея от 65% до 68% от топлоенергията в Бургас е продукт на комбинираното производство. „Топлофикация-Бургас” е една от малкото, които могат да постигнат толкова висока ефективност при използването на природния газ. Икономията, направена за година на гориво в производството, достига 16%.

      Освен това съоръжението понижава и въглеродните емисии, изпускани от топлоцентралата и прави възможно много по-ефективното усвояване на природните ресурси. Системата за когенерация също бе изградена съвместно с Датската агенция за опазване на околната среда. Капиталовложенията, надхвърлиха 15 млн. лв. и са в резултат от „Протоколът в Киото”, според който всяка държава трябва да намали вредните емисии, които изпуска в атмосферата. Така модернизацията на „Топлофикация” Бургас изигра важна роля за България в борбата й с глобалното затопляне.

31.05.2010
Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail