Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Топлофикация Бургас ще плати сметките на трима изрядни клиенти за Деня на енергетика

Дружеството посреща професионалния си празник с увеличени абонати и повишена продукция

 

 

По повод Деня на енергетика, „Топлофикация- Бургас” опрости месечните сметки на трима свои изрядни абонати. Това са Иван Иванов от к-с Славейков, Павлин Койчев от к-с Славейков и Дона Козарева от к-с Изгрев. Щастливците бяха избрани на случаен принцип, публично, от ръката на журналистка Катя Николова от информационна агенция Фокус. За четвърта поредна година за професионалния си празник дружеството прави поощрителен жест към своите клиенти.

 

На специална среща с медиите, управата на топлофикационната компания направи равносметка на своята дейност за изминалата година. Повишено е производството на електрическа енергия. През 2009 ТЕЦ Бургас е произвела 129 568 MWh електрическа енергия, от които са продадени 123 103 MWh. Тези количества представляват съответно 105% и 104% от същите количества за 2007 г. През 2009 г. дружеството произведе 215 176 MWh топлинна енергия и достави на клиентите 74 050 MWh. Цитираните количества представляват 90% и 84% от количествата реализирани през 2007 г. Намалението произтича главно от ограниченията на потреблението от страна на самите клиенти, както и от различните метеорологични условия през годините.

 

Увеличават се абонатите на Топлофикация Бургас. Броят на потребителите през 2009 г. е нараснал с 126 спрямо 2008 г. и със 196 спрямо 2007 г. Това увеличение се формира основно от увеличението на битовите потребители.

 

Компанията успя да задържи почти постоянна цената на топлинната енергия, въпреки драстичното увеличение на природния газ. От произведената топлинна енергия 66% е получена от когенерация, като тези количества за 2007 и 2008 г. са съответно 60% и 66%. Благодарение на това, че по-голямата част от топлинната енергия е резултат от когенерацията, бургаският производител успя да задържи почти постоянна цената на парното. При база 2007 г. увеличението на средната цена на природния газ за 2008 г. е 34%, а при топлинната енергия 2%. За 2009 г. тези цифри са съответно 14% за природния газ и 2% за топлинната енергия. Обобщено за периода 2007-2009 г. увеличенията на база средни цени за 2007 г. са: природен газ 48%, а топлинна енергия – 2%. Това красноречиво показва значението на комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия.

 

На пресконференцията със специални грамоти и парични награди бяха отличени най-добрите работници на бургаския ТЕЦ за годината. Това са Димо Халачев - заварчик и Димитър Кръстев и началник-смяна.


23.06.2010

 

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail