Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Едни от най-ниските цени за парно плащат по морето

На открито заседание в София, в четвъртък, ДКЕВР ще разгледа специален доклад относно изменението на цените на топлинна и електрическа енергия на българските топлофикации, работещи с основно гориво природен газ. Докладът е изготвен от дирекция „Топлоенергетика” на Министерството на икономиката. Въз основа на действащия режим цените на суровината /природния газ/ се увеличават на всяко тримесечие и съответно цените на крайния продукт /произвежданата топло и електрическа енергия/ се актуализират четири пъти годишно. 

Според предложението на държавната дирекция, цената на електрическата енергия, произведена от комбинираното производство на Топлофикация Бургас, от 1-ви април тази година, ще бъде 165.69 лв/Мвтч, като в първите три месеца на годината тя е била 153.72 лв. 72.18 лв/Мвтч е идеята за нова цена на топлоенергия на бургаската компания, като до момента тя е била 64.67 лв.

Ако въпросните прогнозни цени се приемат, дружеството отново ще запази едно от най-ниските ценови равнища. След Топлофикация София, абонатите на Топлофикация Бургас ще плащат най-малко за отопление в цялата страна. Само за сравнение, предложението за Топлофикация Казанлък е 107.8 лв/Мвтч за топлинна енергия с топлоносител топла вода. В същия сравнителен анализ впечатление прави, че бургаският производител на топлина се нарежда чак на десето място по увеличение на цената на електрическата енергия, след почти всички български аналогични предприятия. 

Бургаското дружество е в състояние да поддържа толкова ниски нива на увеличението на крайния продукт, въпреки многократното увеличение на основната суровина – природния газ, заради внедряването на системата за когенерация преди 2 години. Инвестицията на стойност около 10 милиона лева изтласка Топлофикация Бургас в челните редици на българските производители на топло и електрическа енергия. Ако въпросните цени се приемат от ДКЕВР, гражданите ще имат добър комфорт за относително най-ниската цена в България.

23.03.2010

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail