Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Информационен ден представи интерпретативни маршрути в ПП „Странджа”

На 9 май в местността „Св. Илия” край село Визица се проведе Информационен ден на тема: Интерпретативни маршрути в ПП “Странджа”.

Събитието, организирано от ДПП „Странджа” към Изпълнителната агенция по горите, е по проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа” и бе част от програмата на традиционния Фестивал на зелениката` 2015

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на ЕС и от Държавния бюджет на Р България чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, раздел: „Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи“.

Пред множеството посетители, сред които областния управител Вълчо Чолаков, народния представител Диана Йорданова, Илиян Янчев – кмект на община Малко Търново  бяха представени 5 нови интерпретативни туристически маршрути в ПП „Странджа”.  

marshruti-strandja-compressed


Интерпретативен маршрут с. Бръшлян Билките на Странджа планина“ е с изходна точка центъра  на с. Бръшлян. Маршрутът е с дължина  5,5 км и средно ниво на трудност, което го прави подходящ и за деца над 10-годишна възраст.  Информационни точки, обособени на десет места по маршрута дават подробни сведения за видовете билки на територията на ПП „Странджа”, как и за какво се използват, кога се берат.  На някои от местата  са предвидени интерактивни игри, свързани с природата, които водачите организират.

Продължителността на маршрута е 5 часа. Най-подходящо време за  походи по него е от месец март до мосец октомври

Интерпретативен маршрут с. Заберново „Хищници” е с начална точка с. Заберново. Той е дълъг 6 км, които се изминават за 4 часа. Маршрутът  запознава посетителите с над 20 вида животни, населяващи ПП „Странджа”. Той е със средна трудност и най-доброто време за преминаване по него е от март до септември.

Обособените 14 информационни точки представят конкретни видове хишници,  възстановки на типични местообитания на хищните животни, както и техни макети в реални размери., включени в интерактивни игри.

Интерпретативен маршрут „Прилепи в гората” е дълъг 5,5 км и е подходящ за всяка възраст. Началната му точка е до гр. Малко Търново. Изминава се за около 3-5 часа, като най-доброто време за това е периодът от април  до октомври.

9 информационни точки представят чрез табели конкретни видове и процеси в природата. Изградени са  площадка за наблюдения на прилепи и възстановки на типичните им  местообитания. Водачите по маршрута организират и интерактивни игри за най-малките посетители.

Интерпретативен маршрут с. Синеморец – „Птици“ тръгва от с. Синеморец.

Дължината  на маршрута  е 4 км, които се изминават за 3 часа по всяко време на годината.  Маршрутът  запознава посетителите с над 20 вида птици, които се срещат в ПП „Странджа”. По неговото протежение са обособени 6 информационни точки.

На територията на парка са установени 260 вида птици, от които 75 са включени в Червената книга на България.По време на миграция в района могат да се наблюдават 5 световно застрашени вида – малкият корморан, къдроглавият пеликан, белооката потапница, ливадният дърдавец и водното шаварче.

Интерпретативен маршрут „Река” започва от с. Кости. Дължината на маршрута е 6 км, които се изминават за 5 часа.  Най-подходящото време за  преминаването му е от март до септември. Обособени са 9 информационни точки, които запознават туристите с с реките на Странджа планина и ролята им в поддържането на екологичното равновесие.

Една от точките акцентира върху един от най-старите видове мостове –  висящите. Интерес предизвиква игра, създадена специално за този маршрут и  пресъздаваща река Велека от извора до нейното устие.

11.05.2015 г. 

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail