Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

ВАС ще се произнася за “паяка” в Слънчев бряг

Съдия предрешва дело с невалидни доказателства


Казусът с репатрирането на хаотично паркиралите коли по алеите на к.к. Слънчев бряг ще се решава от ВАС. Скандалното решение на Бургаския административен съд, с което се узаконява безконтролното движение на автомобили по пешеходните алеи на курорта е пример за непознаване на елементарни административни актове.

 

„Слънчев бряг” АД е законен и неоспорим собственик на алеите и улиците в едноименния комплекс. Дружеството поддържа цялата инфраструктура и е длъжно да осигури безопасност и спокойствие на туристите. То има пълно право да въвежда правила за паркиране и движение в своята собственост, както и да санкционира нарушителите, включително чрез репатриране на неправилно паркирани автомобили. Без да се запознае със законовите основания и с издадените административни актове, Бургаският административен съд /БАС/ обяви за нищожна една от заповедите на Изпълнителния директор на „Слънчев бряг” АД Златко Димитров. Съдът бе ангажиран с дело по жалба за репатриран автомобил на нарушител, а обявената за нищожна Заповед № 15 няма нищо общо с разглеждания казус.

 

„Слънчев бряг” АД намира решението на Бургаския административен съд от 29.12.2014 г. за недопустимо, тенденциозно и некомпетентно. Ръководството е внесло касационна жалба до Върховния административен съд и очаква справедливо и обективно решение, съобразено с българското законодателство.

 

Отменената Заповед №15 от 10.06 2014 г. има характер на вътрешно-служебен акт и не представлява общ или административен акт по смисъла на Административно процесуалния кодекс. Тя определя единствено лицата, които осъществяват дейностите и контрола по репатриране на нарушителите в Слънчев бряг. Седми състав на БАС не си е направил дори труда да проумее, че репатрирането на неправилно паркираните автомобили в Слънчев бряг се извършва на основание на Решение № 3.22.2014 г. на Съвета на директорите, което регламентира Правилата за движение по неотворените за обществено ползване пътища на курортния комплекс. Двата акта нямат нищо общо помежду си.

 

Жалбата до БАС е подадена от Радостин Стратиев, чийто неправилно паркиран автомобил в района на х-л „Гларус” е бил репатриран с помощта на „паяк”. Въпреки, че е недопустима, защото е подадена 10 дни след изтичането на законовия затова срок, съдът приема жалбата и я разглежда. Само по себе си това е най-малкото избирателно прилагане на закона. Решението на БАС е наситено и с поредица от тенденциозно направени пропуски, които би трябвало да бъдат обследвани от Инспектората на ВСС. Всички те са описани подробно в касационната жалба на държавното дружество, собственик и мениджър на инфраструктурата.

 

Особено необясними са действията на съдията Румен Йосифов, който е използвал като доказателство по делото стара и невалидна заповед на бивш изп. директор на Слънчев бряг – Мария Михалева, издадена преди 5 г. Този документ не е бил поискан официално и не е представян нито от ищеца, нито от ответника по делото и не е ясно как и по какъв начин Йосифов се е снабдил с него. Няма обяснение, защо съдията не се е съобразил с факта, че въпросната стара заповед НЯМА никакво отношение по това дело и не е поискал актуални документи от новото ръководство на комплекса. Подобна “инициативност” и безапелационен отказ да се съобрази с обективните доказателства, пораждат редица въпроси.

 

„Слънчев бряг” АД е правоприемник на ТК „Балкантурист”, а по-късно и на „Слънчев бряг” ЕАД. Пред съда са предоставени многобройни писмени доказателства, които доказват собствеността на дружеството върху терена, на който е бил паркиран автомобила на таксиметровия шофьор Радостин Стратиев. Чрез документи е проследено прехвърлянето на имота през годините. Сред доказателствата са:

- Акт за държавна собственост,

- скица,

- строителна документация,

- инвентаризационни описи.

- Имотът е деклариран в отдел „Местни данъци и такси” на Община Несебър.

Всичко това съдът оставя без внимание и коментар! Не обсъжда изпратените по компетентност жалби за репатрирани автомобили от Община Несебър до „Слънчев бряг” АД. Неглижира и съвместните усилия на Община Несебър и „Слънчев бряг” АД за осигуряване спокойствието и здравето на пребиваващите в комплекса.

 

Като подминава умишлено всички доказателства, БАС преценява, че относно имота, върху който е било паркирано МПС-то на жалбоподателя, са „налице предвидените в закона предпоставки за наличието на общинска собственост”. Подобна преценка НЕ Е подкрепена с никакво доказателство по делото. Напротив – “Слънчев бряг” АД е успял да защити категорично правото си на собственик на терените и алейната мрежа чрез дела, водени с община Несебър. Това обаче е също пренебрегнато без никакво обяснение от съдията, който си позволява свободни интерпретации за собствеността в дело за вдигната от паяк кола!

 

БАС прави погрешен и преднамерен извод, че пътищата в комплекса би трябвало да са общинска собственост. Това поражда съмнения, че магистратите не правят разграничение между населено място и селищно образувание с национално значение, каквото е к.к. Слънчев бряг. В решението си от 29.12.2014 г. те демонстрират абсолютна незапознатост и объркване както с различните заповеди, издавани от Изпълнителния директор на дружеството, така и със закона, регламентиращ административно-териториалното устройство на страната..

 

Съдът не е изпълнил и процесуалното си задължение да обсъди в мотивите си доводите на ответника – „Слънчев бряг” АД. Не е обърнал внимание дори на представените миналогодишни договори между дружеството и таксиджията Радостин Стратиев по повод ползването на транспортната инфраструктура. Допуснал е съществени нарушения в съдопроизводствените правила - съдебното производство по жалбата на Радостин Стратиев е невъзможно.  

 

Радостин Стратиев е нарушил правилата за паркиране и престой  в курортния комплекс. А обявената за нищожна Заповед №15 на Изпълнителния директор няма никакво отношение към това съдебно производство! Тези доводи дават основание на „Слънчев бряг” АД да поиска от Върховния административен съд да отмени решението на БАС.

 

Правилата за движение и паркиране по алейната мрежа в най-големия български курорт “Слънчев бряг” са единственият начин да се гарантира спокойствието и сигурността на хилядите туристи. Голяма част от тях са семейства с малки деца и безразборното движение на всякакви МПС в алейната мрежа, прави почивката им невъзможна. Отделно почиващите страдат и се оплакват масово от силното замърсяване на въздуха от изгорелите газове на безбройните автомобили движещи се по алеите. Редът на автомобилния трафик е едно от основните изисквания, както на туристите, така и на туроператорите, а и на чуждестранните посланици, които имат отношение към условията, които предлага този голям български курорт. Непозволяването на свободно паркиране по тротоарите, в зелените площи, пешеходните зони и т.н. е в задълженията на собственика на инфраструктурата. От това зависи въобще и функционирането на Слънчев бряг, както и дали може тук да се развива въобще туризъм. Саботирането на установените и съгласувани с МВР и Община Несебър правила би довело до тотален хаос, до блокиране на огромния курорт, до редица ПТП рискови за пешеходците, децата инвалидите и всички туристи.

 

Решението на БАС предизвъзниква не само редица въпроси относно обективността на правосъдната система, но и поставя под съмнение възможността въобще България да гарантира на своите гости ред, спокойствие, законност и европейски стандарти на почивка.

14.01.2015 г.

 

 

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail