Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Българският цимент е по-опасен и по-скъп от вносния

       Правителството се ангажира в „протекционистична” картелна политика 

Следим с огромна загриженост продължаващите опити за насаждане в обществото на мнението за „отровен цимент” внасян в страната. Последната абсурдна интерпретация на тази нарочно раздухвана истерия е изявлението на Министъра на здравеопазването д-р Евгени Желев, че неговото ведомство планирало „да забрани всякакъв внос на цимент” от Турция.  

NUH цимент БГ държи да уточни, че циментът е един продукт, който както и всички останали, не може да бъде забраняван, само защото идва от внос и е произведен извън България, а единствено ако не отговаря на определените евро-изисквания за безопасност и качество, които България е възприела. В тази плоскост е недопустимо вносът на цимент от Турция да бъде забранен от Министерството на здравеопазването на Република България, по принцип. Недопустимо е всеки произведен цимент в Турция да се слага под един знаменател, както и да се слага под един знаменател всеки произведен в България цимент. Продукцията подлежи на анализи и изследвания в независими лаборатории, където единствено може да се направи обективно заключение, коя стока е безопасна за здравето и какви са нейните качествени параметри.  

Контролът на внасяните в България стоки, независимо дали са цимент, месо, цигари, суровини и т.н се извършват съгласно законодателството от съответните отговорни за това институции. Неизпълнението на задълженията, или несправянето с работата на държавните институции, допуснали в страната негодни, вредни, или неотговарящи на стандартите стоки е проблем на българската държава и съответно на Правителството. Това не е проблем на вносителите, които са изрядни, не нарушават законодателството и плащат всички необходими мита и такси на държавата. Не може да бъдат рестриктирани тези вносители просто защото на някой не му харесва в България да бъде внасяна конкурентна евтина и качествена продукция. 

Подобни „протекционистични” позиции, особено тиражирани от министър в Павителството на Република България, са напълно несъстоятелни от гледна точка не само на членството ни в ЕС, но и в съвременния глобален свят, където единствено търговският механизъм на пазара и цените на стоките определят търсенето и предлагането. Включването на държавни институции и висши правителствени служители в тази кампания срещу вноса на евтин и качествен цимент, навежда на доста неудобни заключения за политико-икономическа обвързаност на картелни групировки, корумпирали държавния апарат. 

По този повод направихме паралелно изследване на цимент, производство на „Девня цимент” и „NUH цимент” в Независима лаборатория за анализи - София. Резултатът от проведени проби, е че съдържанието на шествалентен хром, или станалия вече нарицателен „отровен” хексахром в българския цимент е почти 2,5 пъти по-високо от допустимото количество от 2 ppm. Докато циментът на NUH не съдържа практически никакъв хром, тъй като максималното съдържание на това опасно вещество в него е сведено до 0.0001, циментът продаван в момента на българския пазар и произведен на територията на страната е много по-опасен за здравето. Искаме специално да сигнализираме за това Министерството на здравеопазването и лично д-р Желев, така и Българската асоциация на циментовата индустрия БАЦИ, а също МВР, Прокуратурата, МОСВ, както и всички държавни органи, които са натоварени в момента да „издирват” опасния цимент в страната. Изпращаме като приложение Протокола с резултатите от изследванията от 28.04.2009 г. Нямаме никакво друго обяснение за това, защо контролът спрямо циментът в България е толкова незначителен, на фона на манипулациите за „отровата”, която „залива” страната от внос. Вероятно обяснението е просто защото нереално високите монополни цени налагани от производителите тук и по-ниското качество карат строителните фирми и бетоновите възли да предпочитат естествено вносният продукт като по-ефективен и с много по-малка разходна норма.  

При използване на NUH цимент цените са над 20% по-ниски, а ефективността е до 40% по-добра за различни циментови разтвори и бетон. 

Новият продукт на „NUH цимент БГ” пробива на българския пазар с всички видове свидетелства за безопасност, издадени от международни сертифициращи компании, които гарантират за неговата сигурност. NUH Cimento също така са регистрирали предварително своите продукти съгласно изискванията на Регламент (EО) 1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).  

След поредица проби на българските контролни органи и РИОКОЗ  се установи че NUH цимент не съдържа опасните за здравето вещества, напълно  годен е за работа и няма нищо общо с канцерогенния цимент, внесен също от Турция. 

Огромни са причинените нарочно загуби за вносителя,  заради кампанията от проверки за наличието на хексахром над допустимите показатели в цимента, въпреки изрядните документи. Именно поради това спирането изцяло на вноса на строителната суровина от южната ни съседка е недопустимо и противоречи на всички правила на свободната търговия, подчертава инж. Галин Василев, представител на NUH цимент БГ.  

Тревогата на гражданите и институциите за общественото здраве започва да се използва за защита на конкретни картелни икономически интереси на производители на цимент на територията на страната. Не казваме „български”, защото фабриките са в ръцете на чужди компании. Ако се стигне до абсурда да се забрани изцяло вноса на цимент, дори и той да отговаря на всички изисквания, това би било безпрецедентно нарушение на българското и международното законодателство и признатите от страните принципи на пазарната икономика и ние сме готови да се борим срещу подобни действия на държавата с всички легални средства. Готови сме веднага да заведем дело във Върховния Административен Съд на Република България срещу Министерството на здравеопазването при вземане на решение и издаване на заповед на Министър д-р Евгени Желев да бъде забранен изцяло вносът на цимент от Турция.

29.04.2010

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail