Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

"Бургаски пазари" ЕООД

?????????·?°???? ???·???±???°?¶?µ?????µ

„Бургаски пазари” ЕООД е дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик Община Бургас, образувано с протоколно решение на Общински съвет Бургас на 01.08.2000г.На 01.01.2010г. общинското търговско дружество „Аптеки” ЕООД бе преобразувано чрез вливане в „Бургаски пазари” ЕООД.

Основният предмет на дейност на дружеството е отдаване под наем на имоти, собственост на дружеството; търговия с лекарствени средства; изграждане на нови пазари за търговия със селскостопанска продукция, хранителни и промишлени стоки; реконструкция и модернизация на съществуващите пазари.

Инвестиционната политика на дружеството е насочена към изграждането на нови районни пазари и подобряване на условията на съществуващите. 

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail