Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Представят проект „Устойчиво управление и устройство на ПП “Странджа”

На 24 септември ръководството на ПП „Странджа” ще запознае представителите на медиите в Бургас, а чрез тях и широката общественост, с реализация на проекта „Устойчиво управление и устройство на ПП Странджа”. Проектът е финансиран от оперативна програма „Околна среда 2007 – 20013 г.”, ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”. Успешната му е от изключително значение за развитието и популяризирането на най-голямата защитена територия  в България.

Пресконференцията ще започне в 11 часа в конферентната зала на Югоизточно държавно предприятие Сливен, регионален офис Бургас, на адрес: Бургас, ул. „Иван Шишман” №8, ет 3 /в сградата РДГ – Бургас/ . На нея ще присъстват инж. Стефан Златаров – директор на ПП „Странджа”,  Светла Младенова – ръководител на проекта и Мария Патронова – координатор на проекта и Стефан Рашков – експерт „Консервационни дейности” към природния парк.

Работата е по проекта е започнала преди година. Сега мениджърският екип ще информира представителите на медиите за дейностите, които са вече финализирани или чието изпълнение е в ход, както и за всички предстоящи инициативи.

20.09.2013 г.

 

 

Проектът „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа” се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-С-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27. Дейността му включва разпространение на информация и осигуряване на публичност сред обществеността, съобразно задължителните изисквания за изпълнение на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПОС.

 

logo

 

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail