Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Равен старт и качествено обучение за децата от Поморие

С европари общината обновява училища и детски градини

 

СПТУ и ПГТ „Алеко Константинов” в Поморие и две детски градини в града ще бъдат напълно обновени с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие. Общината стартира изпълнението на проекта „Обновяване на образователната инфраструктура” - Приоритетна ос 1: „Устройство и интегрирано градско развитие” и Операция 1.1: „Социална инфраструктура”. Реализацията на проекта цели да осигури съвременни условия за качествено обучение и равен достъп до него за всички етноси и за деца със специални образователни потребности.

В ПГД „Алеко Константинов” се обучават деца от различни етноси и от много населени места от общините Поморие, Бургас и Несебър. За да се повиши ефективността на учебно възпитателния процес, с помощта на еврофинансиране ще бъдат подобрени условията за обучение на учениците и на труд за учителите и служителите. Сградата на училището се намира в центъра на Поморие и нейният вид е от значение за жителите му. Затова общината планира да извърши ремонт, реконструкция и цялостно обновяване на сградата, включително и на помещенията, в които се предоставят социални услуги и се ползват от специализирани институции. В проекта са включени доставка на ново специализирано оборудване, подобряване достъпа за хора с увреждания, както и мерки за енергийна ефективност – топлоизолация, подмяна на дограма, локална инсталация, изграждане на връзки към системите за топлоснабдяване или газоснабдяване, внедряване на съоръжения за използване на алтернативни енергоизточници.

В европроекта е включено и обновяването на детските градини „Детелина” в гр. Ахелой и „Сребърно звънче” в с. Страцин. Построени през 60-е години на миналия век, сградите на детските градини са монолитни, но морално остарели, със скъпа поддръжка, с остаряло обзавеждане, с изхабени и опасни за децата уреди за игра.

Проектът, разработен от общината, не само ще създаде подходящи социално битови условия за децата и ще намали веществената издръжка за учебните заведения, той ще подпомогне и реализацията на цялостната образователна общинска политика. Ще създаде условия за социална интеграция на ромските деца, ще намали риска от ранно напускане на училището. А посредством прилагането на комплекс от мерки за енергийна ефективност ще подобри и състоянието на околната среда.

В общината считат, че резултатите от проекта ще „дадат кураж” на ръководствата и на други детски градини и училища да приложат този модел и да се възползват от възможностите на еврофондовете.

Администрацията обявява официален старт на проекта и кани заинтересованите граждани да присъстват на представянето му в четвъртък, 30 септември, от 10.30 часа в сградата на общината.

27.09.2010

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail