Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Омбудсманът спекулира с жалби срещу „Топлофикация- Бургас”

      Институцията омбудсман спекулира и заблуждава общественото мнение относно жалбите срещу „Топлофикация- Бургас”. Това са изводите от фактите в следствие на отправените въпроси на Гиньо Ганев към бургаското дружество „във връзка с многобройни жалби” срещу него.
      Само три жалби са препратени до ръководството на „Топлофикация- Бургас” и то от канцеларията на бургаския омбудсман до момента за този отоплителен сезон 2009/2010 г. Топлоснабдителното дружество изиска по официален ред от обществения посредник на републиката постъпилите писма в началото на ноември, след като беше оповестено за „множество сигнали” на граждани, жалващи се от него.
      В началото на отоплителния сезон по-голямата част от топлофикациите в България получиха писмо от Гиньо Ганев, с което беше поискана информация колко сгради са прекратили топлопоснабдяването си, както и какви са начините за решаване на проблемите относно разпределението на топлинната енергия за сградна инсталация. По думите на г-н Ганев, писмото е провокирано от големия брой жалби на граждани, недоволни от разпределението на задълженията им за топлинна енергия, отдадена за сградната инсталация.
      Осъзнавайки своята важна роля в живота на абонатите си, ръководството на бургаската топлоцентрала прие сериозно отправените искания и изготви изчерпателен отговор по темата. Наред с това пожела жалбите от техните  клиенти да им бъдат предоставени, за да могат да отговорят адекватно на конкретните казуси. Два месеца по-късно от кабинета на, забележете, бургаския омбудсман са били препратени три жалби. И то входирани след датата на писмото от самия Гиньо Ганев. Остава отворен въпросът по каква причина тогава ‘Топлофикация- Бургас” се е оказала сред визираните нарушители, след като към въпросната дата жалби по темата към дружеството явно не е имало.
      За „Топлофикация- Бургас” е от изключителна важност всеки един от общо 30 000 абоната да бъде доволен от получаваните услуги и по тази причина всяка жалба е от значение. Необходимо е обаче жалбите да стигат до самото дружество, за да бъдат взети реални мерки и да се намерят решения на проблемите.
      Бургаската топлофикация напомня, че начинът за изчисляване на дължимите суми е определен от закона, а отчитането става от фирми за топлинно счетоводство.

18.01.2010
Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail