Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Странджа е орисана да бъде споделена планина

Български и турски лесовъди обсъждаха добрите практики при гасене на пожари в Странджа

Превръщането на Странджа в планина без пожари е идеята, обединила лесовъдите от двете й страни за участие в трансграничен проект, който има за крайна цел изготвяне на стратегия за борба с огъня в района на планината.
Добрите практики в борбата с горските пожари в България и Турция бяха в основата на втория информационен семинар по проекта „Странджа/Йълдъз е планината без пожари”, проведен в Созопол на 16 и 17 октомври.
„Няколкото големи гранични пожара, случили се в предишните години в района на Странджа показаха острата необходимост да се намерят пътища за сътрудничество при овладяване на крупни горски пожари в Югоизточната част на Европа. Така се стигна до оригиналната за българо-турските отношения идея, която обедини лесовъдската колегия от двете страни на границата. Съществена част от проекта е разработването на стратегия 2014 – 2020 за борба с пожарите в района на Странджа. Всички ние тук започваме да разбираме, че ставаме част от една българо-турска професионална общност, обединени от голямата идея – превръщане на Странджа в планина без пожари. Като лесовъд, намирам тази идея за прекрасна по две причини: всички ние – лесовъдите обичаме еднакво тази планина и предпочитаме да работим за красиви и благородни каузи. Проектът, с който сме се заели, дава широк простор не само пред българските и турските лесовъди, а смея да твърдя – пред българската и турската младеж. Странджа е орисана да бъде споделена планина!”, изтъкна при откриване на семинара директорът на РДГ – Бургас инж. Венелин Радков.
„Когато чуем думата планина обикновено си представяме, че това е една бариера, която разделя народите. Според мен точно обратното е валидно за Странджа – тази планина обединява тези страни. То предполага и определени отговорности, затова трябва да полагаме общи усилия за съхранение на това богатство. Усилията ни непременно трябва да са обединени и синхронизирани, защото един пожар от едната страна е пожар и за другата страна. Осъществяването на проекта е много своевременно и на място”, заяви от своя страна генералният консул на Република Турция в гр. Бургас – Ниязи Акйол, който също присъства на откриването на семинара.
„Странджа планина е 65 % турска гора, намираща се в европейска Турция. За турските лесовъди Странджа е от голямо значение, затова наследството, оставено ни от предците, ние трябва да го пазим по най-добрия начин. Трябва да изтъкнем добия опит на двете страни и да направим обща стратегия, за да преодолеем опасността от пожарите”, призова директорът на горското стопанство в Къркларели Нюфер Явуз.
Усилията за осъществяване на каузата за опазване на Странджа подкрепи и Катя Стоянова – заместник-кмет на община Созопол. Тя сподели, че в общината са изградени 3 наблюдателни кули и 3 водохранилища, и е осигурена техника за няколко кметства в района на Созопол, Равадиново и Черноморец.
По темите „Екология и същност на горските пожари, поведение и развитие на горския пожар” говори инж. Владимир Константинов – главен експерт в отдел „Опазване превенция и контрол на горските територии”, дирекция „Опазване на горите и лов” при ИАГ – София.
Презентации по стратегията за превенция и борба с горските пожари представиха инж. Недко Недев – ръководител на проекта и инж. Живко Гърков – началник на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Средец.
Теоретичните дискусии имаха своето практическо предложение на територията на Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Кости”, община Царево, където бе направена демонстрация на системата за интегрално видеонаблюдение, осъществявана чрез три пожаронаблюдателни кули.
В края на октомври българските и турски лесовъди предстои да се срещнат на територията на гр. Къркларели.

20.10.2014 г. 

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail